ƒерев'¤не в≥кно

 атегор≥¤   вартира  |  ¬≥кна 22.03.12

ƒерев'¤не в≥кно волод≥Ї пор¤д очевидних переваг. ” першу чергу, це звичайно хорош≥ тепло-≥ звукозахисн≥ властивост≥. Ќу а взагал≥ з достоњнств дерев'¤ного в≥кна можна в≥дзначити наступн≥:

 • - ѕри невелик≥й об'Їмн≥й мас≥ деревина волод≥Ї високою м≥цн≥стю, завд¤ки цьому забезпечуЇтьс¤ високий коеф≥ц≥Їнти конструктивного ¤кост≥ дерев'¤ного в≥кна;
 • - ¬исока морозост≥йк≥сть;
 • - ƒеревину легко обробл¤ти;
 • - ≈колог≥чна чистота в≥кна;
 • - «овн≥шн≥й вигл¤д натуральноњ деревини дуже привабливий.

јле, на жаль, дерев'¤не в≥кно волод≥Ї до того ж не менш очевидними недол≥ками:

 • - ¬ деревин≥ нер≥дко зустр≥чаютьс¤ дефекти (тр≥щини, сучки, смол¤н≥ кишен≥, син≥ тощо);
 • - ƒерев'¤не в≥кно схильне до гнитт¤, ураженн¤ м≥кроорган≥змами;
 • - “ехн≥чн≥ характеристики деревини залежать в≥д вологост≥ (г≥гроскоп≥чн≥сть);
 • - √орюч≥сть;
 • - «а дерев'¤ним в≥кном необх≥дний пер≥одичний догл¤д.

¬ наш≥ дн≥ дерев'¤на в≥конна рама в основному виробл¤Їтьс¤ з сосни, дуба, бука, гор≥ха ≥ червоного дерева. ƒеревина обов'¤зково проходить обробку спец≥альним захисним просоченн¤м в≥д вологи, жучк≥в-древоточцев, негативного впливу сонц¤. «розум≥ло, що дерев'¤не в≥кно з ц≥нних пор≥д дерева маЇ найвищу варт≥сть, але Ї вар≥анти ≥ дешевше - наприклад, сосна з покритт¤м п≥д дуб, бук ≥ гор≥х.

ƒерев'¤н≥ в≥кна , представлен≥ на рос≥йському ринку, можна под≥лити на три умовн≥ групи:

- √отов≥ заруб≥жн≥ в≥кна, ¤к≥ ввоз¤тьс¤ з ‘≥нл¤нд≥њ, Ўвец≥њ, Ќ≥меччини, ≤тал≥њ та ≥нших крањн (вони мають в≥дносно високою варт≥стю ≥ г≥дною ¤к≥стю);

- ¬≥кна, виготовлен≥ на рос≥йських та сп≥льних п≥дприЇмствах з використанн¤м ≥мпортного устаткуванн¤ ≥ ≥ноземних технолог≥й (¤к≥сть таких дерев'¤них в≥кон досить високе, а завд¤ки застосуванню б≥льш дешевих технолог≥й обробки ≥ фарбуванн¤ дерева ц≥ни стають доступними);

- ¬≥тчизн¤н≥ дерев'¤н≥ в≥кна, ¤к≥ виробл¤ютьс¤ на рос≥йських виробництвах (у раз≥ використанн¤ на п≥дприЇмствах морально застар≥лого обладнанн¤, ¤к≥сть ≥ ц≥на таких в≥кон можуть бути досить низькими).

як≥сне дерев'¤не в≥кно:

 • - ѕовинно бути вироблено з ¤к≥сноњ деревини, з дотриманн¤м необх≥дноњ технолог≥њ суш≥нн¤, повинно мати певну волог≥сть;
 • - ќбробка деревини повинна проводитис¤ сучасними матер≥алами, за сучасними технолог≥¤ми;
 • - «абарвлене дерев'¤не в≥кно повинно бути також за сучасними технолог≥¤ми з використанн¤м сучасних матер≥ал≥в;
 • -  онструкц≥¤, ¤к дерев'¤ного в≥кна, так ≥ окремих його частин, повинна бути сучасною;
 • - ¬ конструкц≥њ в≥кна повинн≥ застосовуватис¤ високо¤к≥сн≥ комплектуюч≥ (—кло / склопакети, ущ≥льнювач≥, фурн≥тура ≥ т.д.).

ƒерев'¤н≥ в≥кна розр≥зн¤ють за конструкц≥Їю на:

 • - ¬≥кна з одинарними стулками;
 • - «≥ спареними стулками;
 • - « розд≥льними стулками;
 • - « розд≥льно-спареними стулками, тобто комб≥нован≥.

ƒерев'¤не в≥кно з одинарними стулками маЇ можлив≥сть установки ≥ звичайного скла, ≥ однокамерного або двокамерного склопакета.

 онструкц≥¤ склопакета також може бути р≥зною, до того ж в≥н може бути заповненим спец≥альними газами.

¬≥конний блок дерев'¤ного в≥кна з≥ спареними стулками складаЇтьс¤ з внутр≥шн≥х ≥ зовн≥шн≥х стулок, спарених м≥ж собою. ѕри цьому внутр≥шн¤ стулка нав≥шуЇтьс¤ на коробку. ћ≥ж собою стулки скр≥плюютьс¤ за допомогою ст¤жок, складаючи таким чином ¤к би одну пал≥турку, що маЇ високу жорстк≥сть. ѕередбачена можлив≥сть роз'Їднувати внутр≥шн≥ ≥ зовн≥шн≥ стулки, що дуже зручно при митт≥ стекол. як скл≥нн¤ можна встановити або два звичайних скла, або можна скло внутр≥шньоњ стулки зам≥нити на склопакет.

ƒвостулкове дерев'¤не в≥кно з шп≥нгалет≥в, вр≥зними петл¤ми ≥ косинц¤ми:

1 - верхн≥й горизонтальний брусок коробки, 2 - верхн≥й горизонтальний брусок стулки, 3 - вр≥зна петл¤, 4 - вертикальний петлевий брусок стулки, 5 - вертикальний брусок коробки, 6 - в≥конне скло товщиною 2 мм; 7 - —лупик з фаскою; 8 - удаваний брусок стулки; 9 - упор в ст≥н≥; 10 - зовн≥шн≥й отв≥р; 11 - внутр≥шн≥й отв≥р; 12 - в≥конна перемичка; 13 - фальц дл¤ скл≥нн¤; 14 - нижн≥й горизонтальний брусок коробки; 15 - шп≥нгалет; 16 - полоконна¤ дошка; 17 - водов≥длив; 18 - кутники; 19 - нащ≥льник; 20 - в≥длив; 21 - засувка; 22 - паз дл¤ п≥дв≥конноњ дошки; 23 - внутр≥шн¤ штукатурка; 24 - п≥дв≥конн¤.

«авд¤ки сучасн≥й фурн≥тур≥ в≥дкриванн¤ дерев'¤них в≥кон з одинарними ≥ спареними стулками може бути в≥дкидним (з верхн≥м або нижн≥м п≥дв≥сом), поворотним, поворотно-в≥дкидним (комб≥нованим), розсувним або обертовим. ѕричому в одн≥й коробц≥ Ї можлив≥сть встановити стулки з р≥зними способами в≥дкриванн¤.

ƒерев'¤не в≥кно з розд≥льними стулками складаЇтьс¤ з в≥конноњ коробки ≥, закр≥плених в коробц≥ на де¤к≥й в≥дстан≥, стулок. ‘урн≥тура сучасних розд≥льних в≥кон дозвол¤Ї в≥дкривати обидв≥ стулки одн≥Їю ручкою. јле в под≥бних конструкц≥¤х можливост≥ в≥дкриванн¤ вельми обмежен≥, а велика ширина в≥конноњ коробки робить неможливим застосуванн¤ поворотно-в≥дкидного способу.

 омб≥нован≥ в≥конн≥ конструкц≥њ складаютьс¤ з розд≥льно-спарених стулок, з одинарною зовн≥шньоњ стулкою ≥ спареними внутр≥шн≥ми.

—тулков≥ в≥кна будь-¤коњ з вище згаданих конструкц≥й складаютьс¤ з створного в≥конного плет≥нн¤ ≥ розд≥льноњ в≥конноњ коробки.

” конструкц≥¤х дерев'¤ного в≥кна Ї де¤к≥ специф≥чн≥ особливост≥, ¤к≥ важливо враховувати:

 • - ¬узьк≥ дерев'¤н≥ проф≥л≥ здатн≥ краще витримувати навантаженн¤ з боку скл≥нн¤, вони дозвол¤ють також звести до м≥н≥муму вплив вологи на дерев'¤н≥ поперечн≥ детал≥;
 • - ѕроф≥ль повинен бути скошений м≥н≥мум на 18 градус≥в дл¤ того, щоб дощова вода в≥дводилас¤ з нижньоњ частини в≥конноњ рами, ¤ка несе на соб≥ найб≥льше навантаженн¤;
 • - ¬с≥ детал≥ в≥кна, що п≥ддаютьс¤ д≥њ вологи, повинн≥ легко зам≥нюватис¤;
 • - ¬с≥ зовн≥шн≥ кромки повинн≥ бути виконан≥ з округленн¤м, щоб було забезпечено ¤к≥сне нанесенн¤ ≥ утриманн¤ лакофарбного покритт¤.

≤ останнЇ - оск≥льки темн≥ лакофарбов≥ покритт¤ сильно нагр≥ваютьс¤ в теплу пору року, в результат≥ чого може потр≥скатис¤ лак ≥ виступити смола, користуватис¤ ними не рекомендуЇтьс¤.„итайте також:

 орисне

© 2012 ўоденний п≥знавальний журнал про ремонт
Hosted by uCoz