¬≥кна з металевими блоками з≥ стал≥ та алюм≥н≥ю

 атегор≥¤   вартира  |  ¬≥кна 22.03.12

¬ даний час алюм≥н≥й активно використовуЇтьс¤ в буд≥вництв≥ при виготовленн≥ дверей, в≥кон, дл¤ обробки фасад≥в багатьох сучасних буд≥вель. Ќе останню роль в п≥двищеному ≥нтерес≥ до алюм≥н≥ю граЇ його висока ст≥йк≥сть до вплив≥в навколишнього середовища ≥ те, що вироби з алюм≥н≥ю майже не вимагають н≥¤кого ремонту прот¤гом багатор≥чного терм≥ну експлуатац≥њ. ÷е доведено б≥льш н≥ж стол≥тньою ≥стор≥Їю застосуванн¤ цього металу в буд≥вництв≥ по всьому св≥ту.

Ѕезумовно, метали Ї достатньо хорошими пров≥дниками тепла, тому в нових конструкц≥¤х проф≥л≥ з≥ стал≥ або алюм≥н≥ю заповнюютьс¤ сп≥нюютьс¤. јле в≥кна з металевими блоками з≥ стал≥ та алюм≥н≥ю проте часто поступаютьс¤ дерев'¤ним або пластиковим в≥кнам по теплозахисних властивост¤х.

Ќезважаючи на те що догл¤д за алюм≥н≥Їм прац≥ особливого не вимагаЇ, при буд≥вництв≥ або ремонт≥ потр≥бно обер≥гати алюм≥н≥Їв≥ конструкц≥њ в≥д попаданн¤ на них води, ≥накше на њх поверхн≥ можуть з'¤витис¤ пл¤ми.

¬≥кна з металевими блоками з алюм≥н≥ю волод≥ють наступними перевагами:

 • тривалим терм≥ном служби (м≥н≥мальний розрахунковий терм≥н експлуатац≥њ становить 80 рок≥в);
 • ст≥йк≥стю до короз≥њ, деформац≥њ ≥ ≥нших неспри¤тливих вплив≥в зовн≥шнього середовища;
 • в≥дсутн≥стю реакц≥њ на вплив газ≥в, масел, кислот та ультраф≥олетового випром≥нюванн¤;
 • простотою в догл¤д≥;
 • можлив≥стю робити в≥кна з металевими блоками з алюм≥н≥ю будь-¤ких форм ≥ розм≥р≥в, з р≥зними видами в≥дкриванн¤;
 • алюм≥н≥Їв≥ в≥кна збер≥гають своњ еколог≥чно спри¤тлив≥ властивост≥ на весь час служби.

јлюм≥н≥й, будучи еколог≥чно чистим матер≥алом, не м≥стить дом≥шок важких метал≥в, п≥д впливом ультраф≥олету в≥кно з металевим блоком з алюм≥н≥ю не вид≥л¤тиме н≥¤ких шк≥дливих речовин. ќсобливо ц≥нною ¤к≥стю Ї те, що в≥кна з металевими блоками з алюм≥н≥ю збер≥гаЇ своњ структурн≥ властивост≥ при перепадах температур (в д≥апазон≥ в≥д -80 до +100 градус≥в ÷ельс≥¤ конструкц≥њ з алюм≥н≥ю не п≥ддан≥ н≥¤ким зм≥нам).

ƒо недол≥к≥в же в≥кна з металевими блоками з алюм≥н≥ю можна в≥днести те, що контакт алюм≥н≥ю з ≥ншими металами (безпосередн≥й або непр¤мий) може спровокувати початок електрол≥тичних реакц≥й - наприклад при попаданн≥ дощовоњ води. ÷е може привести до сильноњ електрокороз≥њ, аж до руйнуванн¤ алюм≥н≥Ївоњ конструкц≥њ. ќсобливо неспри¤тливим буде поЇднанн¤ алюм≥н≥ю з м≥ддю, њх сп≥льного використанн¤ потр≥бно уникати. ƒо незаперечних недол≥к≥в в≥кна з металевими блоками з алюм≥н≥ю можна в≥днести також ≥ його теплозахисн≥ властивост≥, ¤к≥ пом≥тно поступаютьс¤ в≥кнам, зробленим з деревини.

 онструкц≥¤ в≥кна з металевими блоками з алюм≥н≥ю.

ѕо конструкц≥њ в≥конного блоку вони д≥л¤тьс¤ на в≥кна з одинарними, спареними ≥ розд≥льними пал≥турками.

 онструктивною особлив≥стю проф≥лю в≥кна з металевими блоками з алюм≥н≥ю можна вважати те, що виробл¤Їтьс¤ воно по двох-або, ¤к част≥ше буваЇ, трикамерним принципом. “ака конструкц≥¤ спри¤Ї б≥льш≥й м≥цност≥ ≥ п≥двищуЇ тепло≥зол¤ц≥йн≥ характеристики.

Ќа в≥тчизн¤ному ринку представлен≥ дв≥ велик≥ групи алюм≥н≥Ївих проф≥л≥в.

” першу групу вход¤ть проф≥л≥ з≥ стандартними розм≥рами фурн≥турного й рамного паз≥в, ¤к≥ прийн¤т≥ б≥льш≥стю виробник≥в. ÷¤ група в≥дпов≥даЇ стандартам т.зв. Ђ™вропазаї ≥ д≥литьс¤, в залежност≥ в≥д розм≥ру рамного паза, на два типи:

- V.01 (ширина рамного паза 12-14 мм);

- V.02 (ширина рамного паза 9,7-11,5 мм).

ƒруга група проф≥л≥в дл¤ в≥кон з металевими блоками з алюм≥н≥ю включаЇ в себе проф≥л≥ з нестандартними розм≥рами фурн≥турного й рамного паз≥в.

ѕри виготовленн≥ дверей (у тому числ≥ ≥ балконних) ц≥лком можна використовувати ≥ в≥конн≥ проф≥л≥. Ќа цей випадок багатьма ф≥рмами розроблен≥ системи розсувних в≥кон.

ƒл¤ в≥кон з металевими блоками з алюм≥н≥ю ≥снуЇ ще два види проф≥л≥в, що розр≥зн¤ютьс¤ област¤ми застосуванн¤ (вони з'¤вилис¤ завд¤ки висок≥й теплопров≥дност≥ цього металу):

 • Ђ’олоднийї проф≥ль - це проф≥ль, в конструкц≥њ ¤кого в≥дсутн¤ ≥золююча термовставка (застосовуЇтьс¤ у виробництв≥ в≥кон дл¤ неопалюваних буд≥вель; можна також використовувати дл¤ опалювальних внутр≥шн≥х прим≥щень);
 • Ђ“еплийї проф≥ль - термоизолирующа¤ вставка присутн≥й, так≥ проф≥л≥ застосовуютьс¤ у виробництв≥ в≥кон ≥ дверей дл¤ опалювальних житлових ≥ нежитлових прим≥щень.

ѕрактично вс≥ма ф≥рмами-виробниками налагоджено випуск основних систем "холодних" ≥ "теплих" проф≥л≥в в р≥зних вар≥антах:

 • система в≥конного проф≥лю;
 • система дверного проф≥лю;
 • фасадна (в≥тражна) система.

«вичайно, необх≥дн≥сть випуску р≥зних систем проф≥л≥в дл¤ в≥кон з металевими блоками ≥ дверей виникла не випадково. ÷ьому спри¤ли в≥дм≥нност≥ њх настановноњ фурн≥тури (такий, наприклад, ¤к замок), але при цьому залишилас¤ можлив≥сть виготовленн¤ балконних дверей з в≥конного проф≥лю.

ЌемаЇ н≥чого дивного в тому, що в умовах рос≥йського кл≥мату з тривалою зимою ≥ м≥нусовими температурами найб≥льшого поширенн¤ набули системи Ђтеплихї проф≥л≥в дл¤ в≥кон з металевими блоками з алюм≥н≥ю . ¬ конструкц≥њ Ђтеплогої проф≥лю зовн≥шн¤ ≥ внутр≥шн¤ його оболонки з'Їднан≥ один з одним термовставкою або термомостом, що представл¤ють ≥з себе ≥золююч≥ планки посилен≥ скловолокном пол≥ам≥ду або пол≥терм≥да. “ермовставка (або термомост) перериваЇ пот≥к тепла ≥ забезпечуЇ таким чином кращу термо≥зол¤ц≥ю ≥з збереженн¤м статичних властивостей. ‘≥рми, що виробл¤ють в≥кна з металевими блоками з алюм≥н≥ю, сам≥ визначають ширину термоизолирующей вставки, ¤ка все ж не повинна бути менше 20 мм (зазвичай вона коливаЇтьс¤ в≥д 18 до 34 мм).

ЅуваЇ й так, що ще на завод≥ камери проф≥лю м≥ж термовставками заповнюютьс¤ сп≥нюютьс¤, що волод≥ють низькими коеф≥ц≥Їнтами теплопров≥дност≥. ÷е робитьс¤ щоб зменшити конвективний теплообм≥н усередин≥ проф≥лю в≥кна з металевими блоками з алюм≥н≥ю.

” конструкц≥њ алюм≥н≥Ївих проф≥л≥в застосовуЇтьс¤ найчаст≥ше середнЇ ущ≥льненн¤ або ущ≥льненн¤ по притвору (внутр≥шнЇ). “акий п≥дх≥д забезпечуЇ висок≥ характеристики по звуко-, в≥тро-≥ водонепроникност≥.

«авд¤ки сучасн≥й фурн≥тур≥ в≥кна з металевими блоками з алюм≥н≥ю можуть мати будь-¤кий тип в≥дкриванн¤ ≥ над≥йне замиканн¤, ¤ке може бути в тому числ≥ ≥ прот≥вовзломним. ‘урн≥тура дл¤ в≥кна з металевими блоками з алюм≥н≥ю в≥др≥зн¤Їтьс¤ в першу чергу способом кр≥пленн¤. «а ц≥Їю ознакою вона под≥л¤Їтьс¤ на дв≥ групи:

 • кр≥пленн¤ за допомогою гвинт≥в;
 • кр≥пленн¤ за допомогою спец≥альних затискних клем.
 • фарбуванн¤ в≥кна з металевими блоками з алюм≥н≥ю проводитьс¤ за двома основними технолог≥¤ми:
 • покритт¤ наноситьс¤ гальван≥чним способом;
 • наноситьс¤ лакофарбове покритт¤.

—пособом лакофарбового покритт¤ (а саме способом порошкового покритт¤) найкраще скористатис¤, ¤кщо необх≥дно отримати ун≥кальний в≥дт≥нок кольору. ÷ей спос≥б не вимагаЇ токсичних розчинник≥в ≥ не Ї токсичним виробництвом.„итайте також:

 орисне

© 2012 ўоденний п≥знавальний журнал про ремонт
Hosted by uCoz