ѕластиков≥ в≥кна

 атегор≥¤   вартира  |  ¬≥кна 22.03.12

ѕластиков≥ в≥кна виробл¤ютьс¤ з використанн¤м ѕ¬’ - пол≥в≥н≥лхлориду, матер≥алу в≥дноситьс¤ до групи термопласт≥в. Ќа 43% чистий ѕ¬’ складаЇтьс¤ з продукту нафтох≥м≥њ - етилену, а на решту 57% - ≥з зв'¤заного хлору, ¤кий отримують з кухонноњ сол≥. ѕол≥в≥н≥лхлорид вид≥л¤ють у вигл¤д≥ порошку. ўоб виробл¤ти пластиков≥ в≥кна в ѕ¬’ додаютьс¤ модиф≥катори, п≥гменти, стаб≥л≥затори, допом≥жн≥ добавки. як правило, в ¤кост≥ стаб≥л≥затора широко застосовуЇтьс¤ свинець (в ѕ¬’ в≥н перебуваЇ у зв'¤заному стан≥, тому в≥дносно нешк≥дливий). јле незважаючи на це, багато ф≥рм, що виробл¤ють в≥конн≥ блоки з пол≥мерних матер≥ал≥в, використовують менш шк≥дливий з'Їднанн¤ кальц≥ю ≥ цинку.

Ќеважко здогадатис¤, що модиф≥кований ѕ¬’ - це ѕ¬’, у виготовленн≥ ¤кого були використан≥ модиф≥катори, що п≥двищують м≥цн≥сть деталей в≥конного блоку з пол≥мерних матер≥ал≥в при њх обробц≥.

ѕол≥в≥н≥лхлорид - важкозаймистий, самогаситьс¤ матер≥ал, тобто без джерела вогню його гор≥нн¤ припин¤Їтьс¤. ѕ¬’ Ї матер≥алом ст≥йким до атмосферних вплив≥в, д≥њ кислот, луг≥в та вапна.

¬с≥ в≥конн≥ блоки з пол≥мерних матер≥ал≥в повинн≥ обов'¤зково мати рос≥йський г≥г≥Їн≥чний сертиф≥кат.

” поперечному перер≥з≥ пластиков≥ в≥кна мають складний проф≥ль, що призначене дл¤ зб≥льшенн¤ жорсткост≥ стулок ≥ рам. ѕластиков≥ в≥кна також не потребують фарбуванн¤.

ѕереваги пластикових в≥кон:

 • пластиков≥ в≥кна не п≥дтримують гор≥нн¤;
 • пластиков≥ в≥кна мають незначною вагою в≥конного блоку;
 • пластиков≥ в≥кна не потребують догл¤ду;
 • пластиков≥ в≥кна дуже ст≥йк≥ до атмосферних вплив≥в.

Ќедол≥ки пластикових в≥кон, ¤ких всього два:

 • ¤кщо пластикове в≥кно пошкоджено, то швидше за все доведетьс¤ м≥н¤ти весь в≥конний блок;
 • в наш≥й крањн≥ немаЇ програми з утил≥зац≥њ в≥конних блок≥в з пол≥мерних матер≥ал≥в, ¤к≥ прийшли в непридатн≥сть.

як≥сть пластикового в≥кна грунтуЇтьс¤ на ¤кост≥ трьох наступних складових:

 • ¤к≥сть комплектуючих самого в≥кна (проф≥л≥, фурн≥тура, ущ≥льнювач≥, скла ≥ склопакети);
 • ¤к≥сть зб≥рки пластикового в≥кна;
 • ¤к≥сть установки пластикового в≥кна.

—л≥д пам'¤тати, що у вс≥х ф≥рм, ¤к≥ виробл¤ють пластиков≥ в≥кна , повинен бути сертиф≥кат √ќ—“ – на проф≥л≥, скло, фурн≥туру, герметик. Ћише на¤вн≥сть таких сертиф≥кат≥в гарантуЇ ¤к≥сть пластикових в≥кон та њх придатн≥сть до застосуванн¤.

ѕров≥дними виробниками розробл¤ютьс¤ сер≥њ проф≥л≥в з р≥зними конструктивними особливост¤ми, ¤к≥ можуть забезпечувати р≥зн≥ звуко-≥ тепло≥зол¤ц≥йн≥ властивост≥, але в ц≥лому техн≥чн≥ характеристики в≥конних блок≥в з пол≥мер≥в р≥зних торгових марок в≥др≥зн¤ютьс¤ один в≥д одного незначно.

 онструкц≥¤ пластикових в≥кон.

«агальна конструкц≥¤ пластикових в≥кон н≥¤к не в≥др≥зн¤Їтьс¤ в≥д конструкц≥њ б≥льш звичних дерев'¤них в≥кон. ќсь т≥льки дл¤ виробництва окремих елемент≥в пластикового в≥кна застосовуютьс¤ порожнист≥ багатокамерн≥ проф≥л≥, внутр≥шн≥ камери ¤ких заповнен≥ пов≥тр¤м. ѕроф≥л≥, що отримали найб≥льше поширенн¤, мають три ≥ б≥льше камери. “овщина зовн≥шн≥х ст≥нок при цьому становить близько 3 мм. «авд¤ки пов≥тр¤ним камерам п≥двищуютьс¤ тепло≥зол¤ц≥йн≥ ¤кост≥ конструкц≥њ, а њх розташуванн¤, к≥льк≥сть ≥ розм≥ри далеко не випадков≥ - вони визначаютьс¤ техн≥чним розрахунком.  ожна камера виконуЇ своЇ функц≥ональне призначенн¤.  р≥м камер в пластикових в≥кнах додатково передбачен≥ пази дл¤ установки фурн≥тури, штапика, ¤кихось додаткових елемент≥в. ѕор¤д з маленькими камерами в проф≥л¤х в≥конних блок≥в з пол≥мер≥в ≥снуЇ ще одна, звана основний, ¤ка призначена дл¤ установки армуючого проф≥лю (п≥дсилювальний вкладиш). ¬кладиш цей перешкоджаЇ деформац≥¤м (¤к температурним, так ≥ механ≥чним), що виникають в проф≥л≥ з ѕ¬’ через низький модул¤ пружност≥ пол≥в≥н≥лхлориду. ”становка армуючого елемента обов'¤зкове дл¤ в≥конних блок≥в з пол≥мерних матер≥ал≥в, ¤кщо довжина детал≥ рами б≥льше 700-800 мм. ќцинкована сталь - прекрасний матер≥ал дл¤ виробництва цих п≥дсилювальних вкладиш≥в. ќдержуваний сталевий проф≥ль буде пригвинчуватис¤ усередин≥ в≥конного блоку з пол≥мерних матер≥ал≥в, або закр≥плюватис¤ клепкою.

Ќа дно фальца склопакета мул рами пластикового в≥кна при сильному в≥тр≥ ≥ дощ≥ (особливо ¤кщо пластикове в≥кно в≥дкрите) може потрапл¤ти вода. —аме необх≥дн≥сть в≥дведенн¤ води породила систему дренажних отвор≥в, пророблених в стулках проф≥л≥в рами ≥ стулок пластикового в≥кна. ÷¤ система служить також дл¤ того, щоб вир≥внювати р≥зницю в тиску (вода потрапл¤Ї в дренажн≥ камери через дренажн≥ отвори, а з камер виводитьс¤ назовн≥).

” в≥конному блоц≥ з пол≥мерних матер≥ал≥в ≥снують також спец≥альн≥ камери, зван≥ любельним≥, використовуван≥ дл¤ кр≥пленн¤ фурн≥тури. Ќеобх≥дн≥ вони зокрема дл¤ того, щоб гвинти кр≥пленн¤ проходили через ст≥нки ѕ¬’ (¤к м≥н≥мум дв≥), ≥з загальною товщиною ст≥нок не менше 5 мм. “акож передбачений спец≥альний паз дл¤ фурн≥тури, ¤ка проходить в стулц≥ пластикового в≥кна.

ѕередбачено спец≥альний паз ≥ дл¤ закр≥пленн¤ штапика в стулц≥ ≥ в рам≥. Ќа самому штапик, в свою чергу, Ї паз п≥д ущ≥льнювач, щ≥льно притискуЇ склопакет.

”щ≥льнююч≥ проф≥л≥, прокладки, ¤к≥ можна називати просто ущ≥льнювачами, встановлюютьс¤ не т≥льки в район≥ штапика, а й в стулц≥, призначеноњ дл¤ кр≥пленн¤ скла або склопакета з ≥ншого боку. ўоб стулки б≥льш щ≥льно прил¤гали до рами пластикового в≥кна, м≥ж ними також прокладаЇтьс¤ ущ≥льнювач. ≤снують р≥зн≥ комб≥нац≥њ ущ≥льненн¤ площин≥ м≥ж стулками ≥ рамою:

 • внутр≥шнЇ ущ≥льненн¤ в стулц≥, зовн≥шнЇ - в рам≥;
 • середнЇ ущ≥льненн¤, ¤ке може розташовуватис¤ ≥ в стулц≥, ≥ в рам≥, доповнене зазвичай внутр≥шн≥м ущ≥льненн¤м в стулц≥ (така система дозвол¤Ї пол≥пшити звуко≥зол¤ц≥йн≥ ¤кост≥ в≥конного блоку з пол≥мерних матер≥ал≥в ≥ забезпечити кращу роботу конструкц≥њ в зимовий час);
 • потр≥йне ущ≥льненн¤, що представл¤Ї ≥з себе комб≥нац≥ю двох попередн≥х (доц≥льно використовувати т≥льки дл¤ п≥двищенн¤ звуко≥зол¤ц≥њ, оск≥льки ≥нш≥ техн≥чн≥ характеристики при цьому залишаютьс¤ незм≥нними).

ѕластикове в≥кно "–ехау"

1 - створ 22 мм в чверть м≥ж пал≥туркою ≥ склом; 2 - отвори дл¤ прихованого в≥дводу води в≥д фальц≥в скл≥нн¤; 3 - ущ≥льненн¤ шириною 10 мм, 4 - накладка в стулц≥ ≥ розд≥льноњ рам≥; 5 - в≥дв≥д води вперед ≥ вниз; 6 - контактн≥ кулачки дл¤ примикань ≥ з'Їднань; 7 - склопакет толшиной 3 - 29,5 мм; 8 - гн≥здо штапика; 9 - паз в пал≥турц≥; 10 - додатков≥ перемички дл¤ жорсткост≥ пал≥турки; 11 - ребра жорсткост≥.

”щ≥льнююч≥ прокладки дл¤ в≥конних блок≥в з пол≥мер≥в, представлен≥ на рос≥йському ринку, виробл¤ютьс¤ з р≥зних матер≥ал≥в.

ѕерший з цих матер≥ал≥в - штучний каучук. ¬≥н дуже м'¤кий ≥, оск≥льки волод≥Ї високою еластичн≥стю, забезпечуЇ ущ≥льненн¤ конструктивних елемент≥в р≥зноман≥тноњ форми. —тр≥чки з штучного каучуку можна прокладати по всьому периметру проф≥лю пластикового в≥кна, при цьому розр≥зати на частини њх не потр≥бно.

ўе одним матер≥алом, використовуваним дл¤ ущ≥льненн¤, Ї сил≥кон. —ил≥конов≥ прокладки застосовують, щоб ущ≥льнювати притвор в склопакетах, причому таке ущ≥льненн¤ може бути р≥зних кольор≥в, в тому числ≥ ≥ б≥лим. ”щ≥льненн¤ з сил≥кону добре зарекомендували себе в екстремальних погодних умовах. ≈ксплуатац≥¤ та функц≥онуванн¤ в≥конних блок≥в з пол≥мерних матер≥ал≥в при використанн≥ цього ущ≥льнювача зд≥йснюЇтьс¤ найб≥льш над≥йно.

”щ≥льнююч≥ прокладки в проф≥льних системах можуть бути вставлен≥ в спец≥ально передбачен≥ дл¤ цього пази на стулках ≥ рамах пластикових в≥кон, а можуть встановлюватис¤ шл¤хом коекструд≥рован≥¤ або просто приварюватис¤.

Ќоменклатура проф≥л≥в з ѕ¬’ обширна. ¬иробники проф≥л≥в дл¤ в≥конних блок≥в з пол≥мерних матер≥ал≥в випускають багатий асортимент вироб≥в, з ¤ких легко можна з≥брати елементи р≥зних розм≥р≥в ≥ форм, ¤к≥ допомагають вир≥шити ¤к техн≥чн≥, так ≥ арх≥тектурн≥ завданн¤.

”насл≥док великоњ к≥лькост≥ ≥ р≥зноман≥тт¤ проф≥л≥в, вони практично не п≥ддаютьс¤ систематизац≥њ. ¬се ж представлену на ринку номенклатуру вироб≥в можна умовно под≥лити на дв≥ групи: основн≥ ≥ допом≥жн≥ проф≥л≥. ¬икористовуючи ц≥ вироби можна без труднощ≥в з≥брати пластиков≥ в≥кна практично будь-¤коњ конф≥гурац≥њ, з будь-¤ким типом в≥дкриванн¤ ≥ будь-¤кого кольору.„итайте також:

 орисне

© 2012 ўоденний п≥знавальний журнал про ремонт
Hosted by uCoz