ƒефекти при лакуванн≥ паркету. —пособи усуненн¤.

 атегор≥¤   вартира  |  –емонт п≥длог 23.03.12

ѕерш н≥ж починати процес лакуванн¤ паркету, сл≥д самим ретельним чином вивчити рекомендац≥њ виготовлювача лаку й супров≥дну техн≥чну документац≥ю, звернути увагу на обмеженн¤ по застосуванню лаку ≥ терм≥ни його придатност≥.

ќднак, ¤кщо вз¤лис¤ за цю роботу самост≥йно, то вам необх≥дно знати дек≥лька правил дл¤ одержанн¤ гарного результату:

- ¬олоски в≥д кист≥ або маленьк≥ включенн¤ в лаковоњ пл≥вц≥ допустим≥, цього неможливо уникнути

- ЌесуттЇв≥ дефекти на загальну ст≥йк≥сть покритт¤ не робл¤ть н≥¤кого впливу

 - ѕоверхн¤ п≥длоги повинна бути покрита лаком р≥вном≥рно

-Ќа лаковоњ пл≥вц≥ не повинно бути великих шорсткостей, наплив≥в, виразних крањв лакових смуг, пропущених д≥л¤нок, покритт¤ повинне мати р≥вний блиск

ѕричини ≥ способи запоб≥ганн¤ дефект≥в лакуванн¤

1. ѕов≥льне засиханн¤ лаку

ѕричини:

Х речовини, що м≥ст¤тьс¤ в деревин≥ (природн≥ масла), перешкоджають твердненню лаку. Ќаприклад, лак на основ≥ штучних масл¤них смол (уретаналкмдний, алк≥дний) не сохне на деревин≥ де¤ких екзотичних пор≥д (оливи, тика, камше);

Х погано в≥дшл≥фована поверхн¤, залишки воскових мастик збереглис¤ в старих п≥длогових покритт¤х ≥ перешкоджають твердненню лакового шару. ÷е може статис¤, наприклад, при використанн≥ пол≥уретанових безводних, кислотних, уретаналкидниЇ ≥ алк≥дних лак≥в;

Х затверджувач в двокомпонентний лак доданий в недостатн≥й к≥лькост≥, не розм≥шаний або погано розм≥шаний, або взагал≥ не внесено;

Х занадто низька температура в прим≥щенн≥ (нижче 10 —);

Х температура в прим≥щенн≥ досить висока, але поверхн¤ п≥длоги холодна;

Х недостатн≥й доступ св≥жого пов≥тр¤ (в≥дсутн≥сть пров≥трюванн¤);

Х неправильний п≥дб≥р затверджувача, наприклад, зам≥сть кислотного затверджувача в лак доданий отверджувач дл¤ пол≥уретанового лаку.

—пособи усуненн¤:

Х ¤кщо упов≥льненн¤ процесу твердненн¤ лаку пов'¤зане з м≥ст¤тьс¤ в деревин≥ речовинами або занадто низькою температурою в прим≥щенн≥, то в б≥льшост≥ випадк≥в досить зб≥льшити температуру до 20 — ≥ п≥дсилити пров≥трюванн¤. „ерез де¤кий час процес твердненн¤ знов актив≥зуЇтьс¤ ≥ лак засохне;

Х ¤кщо був використаний нев≥дпов≥дний отверджувач або в≥н був внесений в недостатн≥й к≥лькост≥, то в б≥льшост≥ випадк≥в доводитьс¤ сошл≥фовивать нанесене покритт¤;

Х в де¤ких випадках при використанн≥ кислотних лак≥в положенн¤ можна виправити, ¤кщо на поверхню незастиглого лаку нанести кистю чистий кислотний затверджувач. јле п≥сл¤ такоњ операц≥њ необх≥дно заново в≥дпол≥рувати лаковий шар.

2. ѕо¤ва наплив≥в

ѕричини:

Х лак наносивс¤ в дуже холодному стан≥;

Х температура поверхн≥ п≥длоги дуже низька, волог≥сть пов≥тр¤ занадто висока;

Х загальна волог≥сть в прим≥щенн≥ дуже висока (буваЇ в новобудовах).

—пособи усуненн¤:

Ѕ≥л¤ст≥ напливи завжди вказують на те, що на св≥жонанесеному шар≥ лаку сконденсувалас¤ волога з пов≥тр¤. ¬ б≥льшост≥ випадк≥в допомагаЇ обробка б≥л¤стих наплив≥в розчинником. ѕ≥сл¤ цього завжди сл≥д проводити повторне покритт¤ лаком. ѕеред нанесенн¤м наступного шару необх≥дно прогр≥ти прим≥щенн¤ ≥ особливо важливо п≥двищити температуру поверхн≥ п≥длоги. 3. —пучуванн¤ або в≥дшаруванн¤

ѕричини:

Х несум≥сн≥сть шар≥в лаку у зв'¤зку з р≥зним х≥м≥чним складом. Ќаприклад, на шар водно-дисперс≥йного лаку нанесений лицьовий шар двокомпонентного пол≥уретанового лаку;

Х неправильний виб≥р розчинника;

Х ≥нструмент дл¤ нанесенн¤ лаку просочений очищаючим препаратом ≥ при нанесенн≥ лак зм≥шавс¤ з цим препаратом або погано очищений ≥нструмент;

Х недостатн≥сть пром≥жного шл≥фуванн¤.

—пособи усуненн¤:

Х при спученн≥ на невеликих д≥л¤нках можлива п≥дшл≥фовка ≥ нанесенн¤ нового шару;

Х при спученн≥ по вс≥й поверхн≥ виправити становище можна лише шл¤хом повноњ сошлифовки нанесеного лакового покритт¤. 4. ѕузир≥нн¤

ѕричини:

Х лак занадто холодний;

Х шар лаку занадто товстий;

Х засв≥ченн¤ сон¤чними промен¤ми;

Х неправильний п≥дб≥р валика або кист≥ дл¤ нанесенн¤ лаку.

—пособи усуненн¤:

Ѕульбашки утворюютьс¤ тод≥, коли лаковий шар твердне т≥льки на поверхн≥, а всередин≥ залишаЇтьс¤ р≥дким. ¬ипаровуЇтьс¤ ≥ п≥дн≥маЇтьс¤ вгору розчинник не може проникнути кр≥зь затверд≥лу пл≥вку ≥ скупчуЇтьс¤ у вигл¤д≥ бульбашок. ¬иправити становище можна лише в≥дпол≥рував поверхню пл≥вки ≥ заново нан≥сши шар лаку. 5. ѕо¤ва смуг

ѕричини:

Х занадто висока температура пов≥тр¤ в прим≥щенн≥ або висока температура п≥длоги;

Х шар лаку, що наноситьс¤ дуже товстий;

Х темп роботи дуже низький, покрит≥ лаком д≥л¤нки встигають висохнути до покритт¤ сус≥дньоњ д≥л¤нки, ≥ м≥ж сус≥дн≥ми пл≥вками не в≥дбуваЇтьс¤ зчепленн¤;

Х неакуратн≥сть в робот≥ або неправильний п≥дб≥р ≥нструменту дл¤ нанесенн¤ лаку.

—пособи усуненн¤:

Х в'¤зк≥сть вс≥х лак≥в, а значить њх технолог≥чн≥ властивост≥, в т. ч. адгез≥ю, можна дек≥лька пол≥пшити шл¤хом додаванн¤ розчинник≥в;

Х при нанесенн≥ першого шару всмоктуюча складова завжди б≥льше, н≥ж при покритт≥ решти шар≥в лаку. ѕри нанесенн≥ другого ≥ наступних шар≥в бажано додавати в лак невелика к≥льк≥сть розчинника, щоб пол≥пшити адгез≥ю з попередньою пл≥вкою;

Х в б≥льшост≥ випадк≥в досить зм≥нити ритм роботи, щоб сус≥дн≥ д≥л¤нки покривалис¤ лаком щонайшвидше ≥ не встигали висихати;

Х щоб знизити швидк≥сть висиханн¤ пл≥вки, допомагаЇ зменшенн¤ опалюванн¤ ≥ зниженн¤ ≥нтенсивност≥ пров≥трюванн¤. 6. Ўар лаку покритий Ђкратерамиї

ѕричини:

Х ≥нструмент дл¤ нанесенн¤ лаку не в пор¤дку; особливо це в≥дноситьс¤ до валикам;

Х неправильний виб≥р розчинника;

Х прот¤г;

Х наноситьс¤ лак занадто холодний;

Х Ђсил≥конове отруЇнн¤ї поверхн≥ лаку.

—пособи усуненн¤:

¬ умовах прот¤гу на об'Їкт≥ багато паркетн≥ лаки схильн≥ до кратерообразовани¤, особливо ¤кщо наноситьс¤ лак був переохолоджений при складуванн≥ ≥ через це став надм≥рно в'¤зким. ѕоложенн¤ можна виправити проведенн¤м повноњ пром≥жноњ пол≥ровки лицьового шару. ѕ≥сл¤ цього в≥дпол≥рована пл≥вка шл≥фуЇтьс¤ металевим шпателем з гострими кромками. ѕ≥сл¤ шпатлюванн¤ поверхню добре просушуЇтьс¤, але подшл≥фовивают б≥льше не повинна; пот≥м наноситьс¤ новий шар лаку. 7. Ўорстк≥сть

“очне визначенн¤ пон¤ттю Ђшорстк≥стьї в б≥льшост≥ випадк≥в дати дуже важко, оск≥льки параметри шорсткост≥ часто недостатньо в≥дом≥.

ѕричини:

Х дуже др≥бн≥ бульбашки розпод≥лен≥ по пл≥вц≥;

Х на пл≥вку потрапив пил;

Х неправильне пром≥жне шл≥фуванн¤ (пол≥руванн¤) лаку;

Х на пл≥вку потрапили залишки лаковоњ скориночки з Їмкост≥ дл¤ нанесенн¤ лаку;

Х жиров≥ в≥дбитки пальц≥в на ≥нструмент≥.

—пособи усуненн¤:

¬и¤вити шорстк≥сть пл≥вки в б≥льшост≥ випадк≥в можна т≥льки буквально озброњвшись лупою. ¬елика частина рекламац≥й, що оголошуютьс¤ ¤к шорстк≥сть, пов'¤зана ≥з забрудненн¤ми на покритт¤х. Ќа об'Їкт≥ необх≥дно вс≥ма способами п≥дтримувати чистоту робочого ≥нструменту ≥ Їмност≥ з лаком. 8. ѕо¤ва зморшок на поверхн≥

ѕричини:

Х занадто раннЇ нанесенн¤ нових шар≥в лаку;

Х занадто велика товщина шару лаку, що наноситьс¤;

Х неправильний виб≥р розчинника.

—пособи усуненн¤:

¬иправити дефект можна т≥льки у раз≥ по¤ви зморшкуватост≥ на невеликих д≥л¤нках покритт¤. якщо зморшкуват≥сть поширюЇтьс¤ на всю поверхню п≥длоги, то нанесений шар лаку необх≥дно сошлифовать. ќсобливо схильн≥ до утворенн¤ зморшок лаки на основ≥ штучних масл¤них смол, ¤кщо њх наносити надм≥рно товстим шаром або наносити новий шар, не давши досить просохнути попередньому. 9. Ќе р≥вний шар, по¤ва пл¤м

ѕричина: наноситьс¤ шар дуже товстий, матуюч≥ добавки нер≥вном≥рно ос≥дають в шар≥ лаку.

—пос≥б усуненн¤: необх≥дна пром≥жна пол≥ровка ≥ нанесенн¤ нового тонкого шару лаку. 10. ќсв≥та тр≥щин

ѕричини:

Х велика товщина нанесеного шару, наприклад, у раз≥ кислотно-отверждаютс¤ лак≥в;

Х в двокомпонентний лак додано надто багато отверджувача.

—пос≥б усуненн¤:

ѕотр≥сканий шар кислотного лаку можна т≥льки повн≥стю сошлифовать ≥ покрити поверхню лаком заново.„итайте також:

 орисне

© 2012 ўоденний п≥знавальний журнал про ремонт
Hosted by uCoz