”кладанн¤ лам≥нату своњми руками

 атегор≥¤   вартира  |  –емонт п≥длог 22.03.12

”кладанн¤ лам≥нату  своњми руками виробл¤Їтьс¤ в прим≥щенн¤х з нормальною волог≥стю ≥ температурою. ” ванних к≥мнатах, в душових ≥ саунах, тобто в прим≥щенн¤х з п≥двищеною волог≥стю лам≥нат укладати не можна.

ѕеред тим, ¤к почати укладанн¤ лам≥нату своњми руками, в≥н повинен вилежатс¤ в середин≥ к≥мнати прот¤гом 48 годин при стаб≥льн≥й температур≥ (м≥н≥мум 18 градус≥в) ≥ в≥дносн≥й вологост≥ б≥льше 70%. ѕачки лам≥нату повинн≥ бути запечатан≥. ÷е потр≥бно дл¤ того, щоб лам≥нат адаптувавс¤ до майбутн≥х услов≥¤м.≈сл≥ ви хочете д≥знатис¤ ¤к класти лам≥нат самост≥йно, ознайомтес¤ з ≥нструкц≥Їю по монтажу лам≥нату. ¬она знаходитьс¤ в кожн≥й пачц≥.

≤нструмент ≥ матер≥али дл¤ укладанн¤ лам≥нату своњми руками.

  • л≥н≥йка ≥ ол≥вець;
  • брусок дл¤ п≥дбитт¤ лам≥нату;
  • струбцина дл¤ монтажу останн≥х панелей лам≥нат;
  • пила по дереву або електролобзик;
  • розп≥рний клини дл¤ забезпеченн¤ зазор≥в у ст≥н;
  • молоток;
  • пол≥етиленова пл≥вка необх≥дна у випадку укладанн¤ лам≥нату на бетонн≥ п≥длоги ¤к паро≥зол¤ц≥¤;
  • 2mm звукопоглинаюча п≥дкладка або зам≥нники, наприклад Parkolag, чудова б≥тумна п≥дкладка на пробковоњ крихт≥, значно продовжуЇ терм≥н служби лам≥нату.

як зробити довгов≥чне покритт¤ з лам≥нату.

ѕри укладанн≥ лам≥нату своњми руками панел≥ жодним чином не повинн≥ бути прикр≥плен≥ до основи (лам≥нат укладаЇтьс¤ плаваючим способом), в≥дпов≥дно —”¬ќ–ќ заборон¤Їтьс¤ жорстке кр≥пленн¤ панелей до п≥дстави за допомогою цв¤х≥в, шуруп≥в, клею ≥ т.д.

ѕерев≥рте вс≥ пачки лам≥нату п≥д час покупки. ¬они повинн≥ бути ц≥лими, а дошки не пошкодженими. Ѕракован≥ панел≥ не можна використовувати в монтаж≥ п≥длоги, так ¤к на них не поширюЇтьс¤ гарант≥¤ ≥ вони не п≥дл¤гають поверненню. якщо ви ви¤вили шлюб в процес≥ монтажу - припин≥ть укладанн¤ й оформ≥ть поверненн¤ нерозпечатаних пачок ф≥рм≥ продавцю.

Ќа що краще робити укладанн¤ лам≥нату.

„асто чуютьс¤ питанн¤: "


як класти лам≥нат ≥ на ¤ке п≥дстава? ". 


”кладанн¤ лам≥нату припустима на паркетну дошку, на л≥нолеум або ≥ншу п≥дставу, ¤кщо воно задовольн¤Ї вимогам р≥вност≥, м≥цност≥ ≥ вологост≥ п≥дстав дл¤ укладанн¤ лам≥нату. Ќе бажана укладанн¤ лам≥нату поверх килимового покритт¤ через ефект "статичноњ розр¤ду".

якщо укладанн¤ лам≥нату виробл¤Їтьс¤ на бетонне п≥дстави, то в≥дносна волог≥сть не повинна перевищувати 2,5%. якщо Ї нер≥вност≥ в ст¤жц≥ перевищують 3mm на 1 м.п., то вони обов'¤зково повинн≥ бути усунен≥. ќснова повинна бути чистим, сухим, р≥вним ≥ м≥цним.

« чого почати укладанн¤ лам≥нату своњми руками.


”кладанн¤ (монтаж) лам≥нату сл≥д починати таким чином, щоб св≥тло з в≥кна падало паралельно швам лам≥ната. якщо св≥тло рада перпендикул¤рно швах укладеного лам≥нату, то шви в≥д лам≥нату буде видно б≥льш ч≥тко.

якщо у вас п≥длога з п≥д≥гр≥вом ≥ ви хочете укласти лам≥нат на нього, зверн≥ть увагу, що в цьому випадку вид об≥гр≥ву повинен бути вод¤ним. –≥зкий нагр≥ванн¤ п≥длоги при ≥ншому вигл¤д≥ об≥гр≥ву п≥длоги вкрай не бажаний дл¤ лам≥нованого паркету ≥ може вплинути на порушенн¤ замкового з'Їднанн¤ ≥, ¤к насл≥док, привести до утворенн¤ щ≥лин м≥ж секц≥¤ми лам≥нату.

якщо основа, на ¤ку укладаЇтьс¤ лам≥нат, бетоном, то ¬ам буде потр≥бно пол≥етиленова пл≥вка, ¤ка забезпечить паро≥зол¤ц≥ю в≥д залишковоњ вологост≥ ¬ашоњ ст¤жки. ¬же п≥сл¤ цього потр≥бно розстел¤ючи звуковбирну п≥дкладку, на ¤ку зд≥йснюЇтьс¤ укладанн¤ (


монтаж) лам≥нату.

якщо укладанн¤ лам≥нату виробл¤Їтьс¤ на л≥нолеум або дерев'¤не покритт¤ - паро≥зол¤ц≥¤ не потр≥бна.

ћи вважаЇмо ≥деальним використанн¤ спец≥альноњ функц≥ональноњ звуко г≥дро ≥зол¤ц≥йноњ п≥дкладки п≥д назву Parkolag , додатково забезпечуЇ вентил¤ц≥йний ефект ¬ашоњ ст¤жки.

як сформувати перший р¤д при укладанн≥ лам≥нату своњми руками.


”кладанн¤ лам≥нату сл≥д починати з формуванн¤ першого р¤ду з 2-ух дощок. ¬станов≥ть спец≥альн≥ розп≥рн≥ клини, ¤к≥ ф≥ксують зазор м≥ж лам≥натом ≥ ст≥ною в≥д 7 до 15 мм.

Ћам≥нат п≥сл¤ укладанн¤ маЇ властив≥сть звужуватис¤ ≥ розширюватис¤, ≥, тому зазор дасть в≥льний х≥д лам≥нату, ≥накше лам≥нат може деформуватис¤.

якщо ¬аш лам≥нат встав "дибки" або десь утворилас¤ щ≥лина, то швидше за все порушене саме це правило. Ћам≥нат укладаЇтьс¤ замком на себе дл¤ полегшенн¤ замиканн¤ панелей.

ѕ≥сл¤ формуванн¤ першого р¤ду лам≥нату приступаЇмо до 2 р¤ду. —л≥д звернути увагу, що профес≥йн≥ обробники завжди монтують лам≥нат у половину дошки, тобто вигл¤д зверху повинен нагадувати цегл¤ну кладку ст≥ни в п≥длогу цеглини.

¬ ≥нструкц≥¤х допускаЇтьс¤ монтаж ≥з зсувом дощок щодо один одного м≥н≥мум в 20 см. ”кладанн¤ в "п≥длогу дошки" дозвол¤Ї р≥вном≥рно розпод≥лити тиск м≥ж панел¤ми лам≥нату при розширенн≥ ≥ звуженн≥ лам≥ната.

ѕанель 2 р¤ди п≥дноситьс¤ до ≥ншоњ панел≥ п≥д кутом, вставл¤Їтьс¤ в замок ≥ ф≥ксуЇтьс¤, при цьому вона повинна складати половину дошки. «верн≥ть увагу - поки лам≥нат не замикаЇтьс¤ на торц¤х а т≥льки "прим≥р¤Їтьс¤".

ѕ≥сл¤ того, ¤к покладений перший р¤д лам≥нату, продовжуЇтьс¤ формуванн¤ 2 р¤ди без торцевого (по коротк≥й сторон≥) замиканн¤ за допомогою наступноњ дошки.

ѕ≥сл¤ цього потр≥бно з≥стикувати ≥ акуратно п≥дбити вс≥ 4 панел≥. ¬они ≥ будуть служити стартом дл¤ подальшого монтажу. –озп≥рн≥ клини м≥ж першим р¤дом ≥ ст≥ною повинн≥ залишатис¤ на м≥сц≥.

ƒал≥ в≥дбуваЇтьс¤ монтаж залишилис¤ р¤д≥в лам≥нату.

 оли черга монтажу лам≥нату д≥йде до останньоњ дошки, що примикаЇ до ст≥ни, використовуЇтьс¤ струбцина. «а допомогою нењ без прац≥ можна зд≥йснити з'Їднанн¤ з попередньою панеллю.

«верн≥ть увагу ¤ким чином в≥дбуваЇтьс¤ монтаж останн≥х панелей лам≥нату. ƒана схема значно спростить ¬ам розм≥тку лам≥нованоњ дошки.

”кладанн¤ лам≥нату своњми руками; ¤к класти лам≥нат; монтаж лам≥нату; ¤к покласти лам≥нат.„итайте також:

 орисне

© 2012 ўоденний п≥знавальний журнал про ремонт
Hosted by uCoz