ћарокканська штукатурка

 атегор≥¤   вартира  |  –емонт ст≥н 23.03.12

якщо вам остаточно набридли шпалери або ≥нша, вже давно набила оскому оздобленн¤ прим≥щень, можу запропонувати ваш≥й уваз≥ св≥же р≥шенн¤ - марокканську штукатурку. ” наш час марокканський стиль все част≥ше став проникати в сучасне житло. ¬≥н п≥дн≥маЇ настр≥й ¤скравими, теплими барвами.

¬ажливою перевагою марокканськоњ штукатурки Ї те, що вона може наноситис¤ на б≥льш≥сть поверхонь, включаючи ≥ г≥псокартонн≥. ѕриродно, попередньо оштукатурен≥ ст≥ни потр≥бно добре п≥дготувати. ѕошкоджен≥ д≥л¤нки або т≥, ¤к≥ вже погано тримаютьс¤ на основ≥, сл≥д видалити ≥ нанести новий розчин. “акож сл≥д в≥дремонтувати тр≥щини ≥ ретельно обробити поверхню грунтом глибокого просоченн¤.

Ќеобх≥дний матер≥ал

—кладов≥ марокканськоњ штукатурки - кварцовий п≥сок, г≥дравл≥чна вапно, мармурова мука, глина ≥ ще де¤к≥ добавки. √оловним елементом цього розчину буде п≥гмент, ¤кий додаЇтьс¤ з розрахунку приблизно дес¤ть в≥дсотк≥в в≥д маси. ѕ≥гменти ≥снують р≥зних кольорових гам, при вибор≥ потр≥бно ор≥Їнтуватис¤ виключно на св≥й смак.  ольори вже готових п≥гмент≥в звичайно чудов≥, так що розчарован≥ ви не будете. ћатер≥ал сл≥д купувати в буд≥вельних магазинах в упаковках. ¬≥н ¤вл¤Ї собою порошок, ¤кий потр≥бно всипати в вказану к≥льк≥сть чистоњ води ≥ ретельно перем≥шати. ѕ≥сл¤ того, ¤к розчин в≥дстоњтьс¤ п≥вгодини, потр≥бно перем≥шати його ще раз ≥ використовувати прот¤гом дес¤ти годин.

Ќеобх≥дн≥ ≥нструменти

ƒл¤ нанесенн¤ ≥ первинного ущ≥льненн¤ марокканськоњ штукатурки спочатку використовувалис¤ невелик≥ саморобн≥ дерев'¤н≥ шпател≥ ≥ дерев'¤н≥ штукатурн≥ терки, а пот≥м - невелик≥ пластмасов≥ шпател≥. «араз застосовуютьс¤ кельми ≥ шпател≥ з металу. ѕричому, бажано - ≥з спец≥альноњ стал≥, щоб на поверхн≥ не з'¤вивс¤ с≥рий металевий нал≥т. ќдним з головних ≥нструмент≥в дл¤ ц≥Їњ роботи буде гладко в≥дпол≥рований кам≥нь. ” ф≥рми, ¤к≥й ви будете купувати штукатурку, звичайно Ї ≥ набори з таких камен≥в, ¤к≥ вже виконан≥ за шаблоном.

—т≥ни в марокканському стил≥: пор¤док роб≥т

ѕеред тим ¤к почати наносити марокканську штукатурку, поверхн¤, на ¤ку вона буде наноситис¤, сл≥д п≥дготувати так, ¤к вже було описано вище, пот≥м ретельно зволожити. ƒуже добре сл≥д вивчити ≥нструкц≥ю по застосуванню матер≥алу, щоб не допускати помилок в процес≥ роботи. ¬ ¤кост≥ поверхн≥ зчепленн¤ на вже п≥дготовлену поверхню бажано нанести шар клею - дл¤ приклеюванн¤ плитки. « причини того, що марокканська штукатурка не м≥стить достатнього запасу р≥дини, потр≥бно нанести на п≥дсохлий клей перший шар матер≥алу, ¤кий повинен п≥дсохнути за одну н≥ч. ≤накше ваша штукатурка буде погано вир≥внюватис¤ ≥ затираЇтьс¤. ѕот≥м, п≥сл¤ висиханн¤ першого шару наноситьс¤ другий шар матер≥алу, ≥ обробка ведетьс¤ ¤к за новою штукатурц≥. ћатер≥ал наноситьс¤ за допомогою кельми або шпател¤ ≥з спец≥ального металу - ≥ перший, ≥ другий шар. ѕ≥сл¤ того, ¤к схопитьс¤ другий шар, його сл≥д зар≥вн¤ти ≥ ущ≥льнити, знову ж за допомогою кельми або шпател¤ ≥ т≥льки п≥сл¤ цього починати ущ≥льнювати ≥ затирати його вже за допомогою гладкого каменю. ѕеред цим маленьким пластмасовим шпателем сл≥д обробити др≥бн≥ пори ≥ д≥рочки. Ќадал≥ обробка ведетьс¤ з застосуванн¤м спец≥ального затирочного мила, ¤ке наноситьс¤ за допомогою м'¤кого пензлика. “ак поверхню вашого прим≥щенн¤ стаЇ гл¤нсовою ≥ водов≥дштовхувальним, тому що спец≥альне мило, вступаючи в реакц≥ю з вапном, що знаходитьс¤ в розчин≥, утворюЇ водонепроникну пл≥вку, ¤ка в подальшому ≥ буде в≥дштовхувати в≥д поверхн≥ ≥ гр¤зь ≥ воду. якщо ви хочете, що б поверхн¤ була ще б≥льш Ђгл¤нцевомуї, можна обробити њњ спец≥альним восковоњ емульс≥Їю. Ќаносити њњ сл≥д м'¤кою ганч≥ркою, а пот≥м добре в≥дпол≥рувати.

якщо ви наносите матер≥ал на поверхню, ¤ка в подальшому буде п≥ддаватис¤ впливу води, наприклад, на нењ можуть падати бризки, сл≥д дати висохнути шару штукатурки прот¤гом двох трьох дн≥в, а пот≥м нанести «атирочне мило вдруге ≥ в≥дпол≥рувати поверхню.

Ўари сл≥д накладати з р≥зницею приблизно в≥д 12 до 24 годин, при к≥мнатн≥й температур≥ близько 20 ∞ C. ѕовне схоплюванн¤ розчину ≥ вс≥х компонент≥в в≥дбуваЇтьс¤ приблизно прот¤гом чотирьох тижн≥в.

ѕотр≥бно сказати, що попул¤рн≥сть цього виду штукатурки додаЇ не т≥льки њњ гарний вигл¤д, але й т≥ властивост≥, ¤к≥ про¤вл¤ютьс¤ в процес≥ експлуатац≥њ - дуже висока водонепроникн≥сть ≥ здатн≥сть в≥дштовхувати бруд в≥д поверхн≥.

ћарокканська штукатурка волод≥Ї ще одн≥Їю важливою перевагою. ¬она виготовл¤Їтьс¤ з натуральних компонент≥в, ≥ тому абсолютно нешк≥длива дл¤ оточуючих. ™диним недол≥ком, мабуть, Ї те, що в њњ склад≥ присутн≥й вапно. “ому при робот≥ з цим матер≥алом сл≥д дотримуватис¤ обережност≥, використовувати окул¤ри ≥ рукавички.

ѕерший крок до ≥нтер'Їру в марокканському стил≥ зроблений.„итайте також:

 орисне

© 2012 ўоденний п≥знавальний журнал про ремонт
Hosted by uCoz