…ого ¬еличн≥сть «амовник

 атегор≥¤  ƒ≥м  |  ѕроекти та технолог≥њ 25.03.12

 оли земл¤ куплена ≥ оформлена, проект готовий, а на вашому стол≥ лежить догов≥р п≥др¤ду, прийшов час подумати про своЇ новому положенн≥. “епер ви - забудовник. ÷ей статус даЇ своњ права ≥ накладаЇ певн≥ зобов'¤занн¤.

ѕрава та обов'¤зки замовника

ќсновний документ, що ф≥ксуЇ права та зобов'¤занн¤ замовника - догов≥р буд≥вельного п≥др¤ду.

÷ей документ повинен бути складений так, щоб дотримати ≥нтереси ≥ передбачити алгоритм д≥й дл¤ стор≥н при будь-¤кому поворот≥ буд≥вельних роб≥т. ” цьому договор≥ передбачають ≥ прописують процедуру вир≥шенн¤ вс≥х виникаючих проблем, нав≥ть у раз≥ роз≥рванн¤ договору. ѕрийти до компром≥су п≥др¤дник ≥ замовник можуть у тому випадку, ¤кщо в основ≥ њх взаЇмин знаходитьс¤ догов≥р з взаЇмними штрафними санкц≥¤ми ≥ попередньо обумовленими умовами залученн¤ орган≥зац≥й або трет≥х ос≥б до буд≥вництва. ≤накше п≥др¤дчик не може в≥дпов≥дати за ¤к≥сть готового об'Їкта.

ќбов'¤зковими додатками до ƒоговору п≥др¤ду Ї:

 • проектна документац≥¤;
 • список роб≥т.
 • кошторис;
 • граф≥к роб≥т;
 • список акт≥в огл¤ду роб≥т;
 • список документац≥њ, ¤ка передаЇтьс¤ п≥др¤дником замовнику при здач≥ об'Їкта;
 • умови залученн¤ трет≥х ос≥б до участ≥ в буд≥вництв≥.

Ќеможливо вимагати в≥д п≥др¤дника те, що не прописано в договор≥. “≥льки суворе дотриманн¤ договору дасть вам можлив≥сть вимагати цього ≥ в≥д п≥др¤дника. ƒл¤ прикладу наведемо типове дл¤ договору розпод≥л ролей, ¤ке прописуЇтьс¤ у в≥дпов≥дному розд≥л≥.

ќсновним правом замовника Ї контроль за ходом виконанн¤ договору. ” тому випадку, ¤кщо замовник ви¤вив неполадки, в≥н повинен пов≥домити це п≥др¤днику ≥ зажадати виправленн¤, при цьому претенз≥њ необх≥дно оформити в≥дпов≥дним чином. јле замовник не може втрутитис¤ в оперативну ≥ господарську д≥¤льн≥сть п≥др¤дника. « ц≥Їњ причини в договор≥ потр≥бно визначити, що сторони розум≥ють п≥д цим. ƒо реч≥, в договор≥ сторони можуть визначити, що контроль ≥ нагл¤д - це не право, а обов'¤зок замовника.

ќбов'¤зки замовника:

 • надавати п≥др¤днику необх≥дну техн≥чну документац≥ю, ¤ка включаЇ проект на об'Їкт, на п≥дстав≥ чого отримано дозв≥л на буд≥вництво;
 • надавати п≥др¤днику додатков≥ послуги. ÷ей обов'¤зок маЇ бути прописана в договор≥. Ќаприклад, замовник займаЇтьс¤ забезпеченн¤м транспортуванн¤, зд≥йснюЇ п≥дведенн¤ електрики, води. јле плата за комунальн≥ послуги п≥д час буд≥вництва - обов'¤зок п≥др¤дника. ѓњ потр≥бно закласти в кошторис, ≥ цим стимулювати в≥дпов≥дальн≥сть ≥ ощадлив≥сть.
 • надавати земельну д≥л¤нку дл¤ буд≥вництва. ” договор≥ необх≥дно вказати стан д≥л¤нки та њњ площа;
 • оплачувати роботи, що виконуютьс¤ п≥др¤дчиком в≥дпов≥дно до кошторису в строки, ¤к≥ передбачен≥ цим документом. —ам граф≥к роб≥т, без вказ≥вки обов'¤зки замовника оплати за пром≥жн≥ етапи буд≥вництва, не даЇ можливост≥ п≥др¤днику вимагати виплати кошт≥в до зак≥нченн¤ буд≥вництва.
 • страхувати буд≥вельн≥ ризики.

ћон≥торинг буд≥вництва

 онтроль при буд≥вництв≥ розпод≥л¤ють м≥ж замовником, фах≥вцем, ¤кий зд≥йснюЇ техн≥чний нагл¤д ≥ контролюючим в≥дд≥лом м≥сцевих орган≥в самовр¤дуванн¤.

” тому випадку, ¤кщо у вас Ї дозв≥льна документац≥¤, ≥ ви ведете буд≥вництво на основ≥ договору п≥др¤ду, сп≥лкуватис¤ з органами контролю та нагл¤ду в процес≥ буд≥вельних роб≥т повинен п≥др¤дник. Ќе давайте йому можливост≥ перекласти це завданн¤ на ваш≥ плеч≥.

якщо ви працюЇте з незалежним експертом з технагл¤ду за виконанн¤м буд≥вельних роб≥т, не дублюйте його функц≥њ. ѕриродно, н≥хто не може заборонити вам прињжджати на д≥льницю, але при цьому ви не можете щось радити буд≥вельникам або перев≥р¤ти њх.

якщо з ¤коњсь причини ви в≥дмовилис¤ в≥д техконтролю, необх≥дно обговорити з п≥др¤дником граф≥к в≥дв≥дувань об'Їкта. Ќе варто нав≥дуватис¤ на д≥л¤нку щодн¤, але ≥ не з'¤вл¤тис¤ довго - не у ваших ≥нтересах. ” тому випадку, ¤кщо ви п≥дписали догов≥р про поетапне прийом≥ роб≥т, не потр≥бно упускати той факт, що в буд≥вництв≥ Ї прихован≥ роботи. ƒо них в≥днос¤ть технолог≥чн≥ процедури, що закриваютьс¤ наступними етапами буд≥вництва, наприклад, в≥дсипанн¤ фундаменту, г≥дро≥зол¤ц≥¤, монтаж утеплювача.

ƒл¤ контролю за цими роботами потр≥бно завести спец≥альний журнал, в ¤кому ф≥ксувати њх проведенн¤.  ожен етап роб≥т потр≥бно контролювати ≥ зав≥р¤ти п≥дписом, без на¤вност≥ ¤коњ буд≥вельники не можуть розпочати наступний етап. —умл≥нн≥сть буд≥вельник≥в н≥хто не в≥дм≥н¤в, але так≥ реч≥ потр≥бно перев≥р¤ти обов'¤зково. ¬ ≥ншому випадку ви не д≥знаЇтес¤, з чого побудований будинок, ≥ в раз≥ непередбачених обставин нав≥ть суд не зможе вам допомогти.

¬ранц≥ - товар, ввечер≥ - оплата

ќсновний ≥нструмент контролю - грош≥. Ќе забувайте правило: Ђ” вас Ї грош≥, ¤к≥ хоче отримати п≥др¤дникї. ћехан≥зм контролю за ними пол¤гаЇ в тому, щоб не видавати њх п≥др¤днику до того часу, поки не буде зроблено все, на що ви можете розраховувати зг≥дно з договором.

¬с≥ буд≥вельн≥ ф≥рми прос¤ть сплатити частину суми в ¤кост≥ авансу, наприклад, на покупку будматер≥ал≥в, дл¤ покритт¤ транспортних та накладних витрат початкового етапу. ѕередоплата, ¤к правило, не вище двадц¤ть-тридц¤ть в≥дсотк≥в в≥д вартост≥ Ђкоробкиї будинку.

јле де¤к≥ компан≥њ хочуть отримати в≥дразу 60%, засновуючи своЇ бажанн¤ на необх≥дност≥ купити в≥дразу все будматер≥али. “акий трюк може виникнути ≥ п≥сл¤ укладенн¤ правильного складанн¤ договору. ‘≥рма може попросити вас оптим≥зувати витрати, аргументуючи це тим, що матер≥али пост≥йно дорожчають.

Ќе п≥ддавайтес¤ на так≥ вмовл¤нн¤, нав≥ть ¤кщо ви впевнен≥ у своЇму п≥др¤днику. ¬ цьому випадку ви втратите механ≥зм впливу на нього, ≥ вам буде складно диктувати своњ умови на попередньо оплачених етапах буд≥вництва.

«апам'¤тайте наступне правило: коли п≥др¤дник отримуЇ певну суму, у нього пропадаЇ вс¤кий ≥нтерес до нењ. “ут мова йде не про чесн≥сть, а про ≥нтерес. ƒобре, коли ≥нтерес до буд≥вництва п≥дкр≥плений ще не отриманими грошима. «авд¤ки цьому ≥нтересу буд≥вельники виконують свою роботу ¤к≥сно.

ƒо договору п≥др¤ду докладають граф≥к виробництва та ф≥нансуванн¤ роб≥т. ÷≥ документи погоджують один з одним. ¬они необх≥дн≥ не дл¤ дотриманн¤ формальностей. «а њх допомогою ви можете контролювати роботу, виплачуючи грош≥ за виконану роботу. ѕ≥сл¤ зак≥нченн¤ етап≥в буд≥вництва ви повинн≥ прийн¤ти роботу, п≥дписати акт прийманн¤ етапу ≥ внести чергов≥ грош≥.

—плачуючи роботи ≥ будматер≥али, пам'¤тайте квитанц≥њ про оплату, в ¤к≥й повинна бути вказана сума, п≥дстава платежу ≥ дата. Ќа квитанц≥њ повинна бути печатка ≥ п≥дпис в≥дпов≥дальноњ особи буд≥вельноњ ф≥рми. ÷ей документ також Ї ≥нструментом контролю.

якщо ви наймаЇте Ђнеоф≥ц≥йнуї робочу силу, оплачуйте така прац¤ лише по результату. якщо ви даЇте аванс, бер≥ть з його одержувача розписку, ¤ку в≥н напише власноручно ≥з зазначенн¤м даних паспорта.

јкт здач≥-прийому виконаних роб≥т. ¬веденн¤ будинку в експлуатац≥ю

ќдного разу буд≥вництво зак≥нчитьс¤. ¬и, звичайно ж, довго чекали цього дн¤. ћоже бути, перед його зак≥нченн¤м, ви част≥ше в≥дв≥дували буд≥вництво, б≥льше подробиць пом≥чали ≥ ближче познайомилис¤ з п≥др¤дником. ¬ам здаЇтьс¤, що у вашому будинку ви знаЇте все до др≥бниць, ≥ коли подзвонить п≥др¤дник з≥ зв≥сткою про зак≥нченн¤ роб≥т, не посп≥шайте, у ц≥й ситуац≥њ посп≥шати не треба.

«дорова п≥дозр≥л≥сть

ѕопередньо визначте дату здач≥-прийманн¤ виконаних роб≥т. ÷е не потр≥бно робити пр¤мо на наступний же день п≥сл¤ завершенн¤ роб≥т. ѕоњдьте на об'Їкт ≥ ретельно огл¤ньте все. ѕам'¤тайте, що п≥сл¤ п≥дписанн¤ акта, буд≥вельники вже н≥чим вам не допоможуть. ¬ашу правоту в ц≥й ситуац≥њ не доведе жоден суд.

ќгл¤даючи будинок, шукайте недол≥ки. Ќе про¤вл¤йте споживчий екстрем≥зм, ч≥пл¤ючись до др≥бниць, але й не проходите мимо значних недоробок. јдже поки у вас в руках потужний важ≥ль - залишок грошей, ¤к≥ ви повинн≥ в≥ддати п≥сл¤ п≥дписанн¤ акта прийманн¤.„итайте також:

 орисне

© 2012 ўоденний п≥знавальний журнал про ремонт
Hosted by uCoz