—трахуванн¤ споруджуваного об'Їкта

 атегор≥¤  ƒ≥м  |  ѕроекти та технолог≥њ 25.03.12

ƒл¤ того, щоб правильно застрахувати об'Їкт, що будуЇтьс¤ необх≥дно розбиратис¤ в де¤ких тонкощах даного питанн¤. јле найперше питанн¤, ¤ке виникаЇ зазвичай у власник≥в зам≥ського будинку: а чи потр≥бно взагал≥ страхуванн¤ споруджуваного об'Їкта? ћоже дешевше ≥ прост≥ше об≥йтис¤ без нього?

Ќеобх≥дн≥сть страхуванн¤ споруджуваного об'Їкта

якщо ви ставитес¤ до категор≥њ людей, ¤к≥ у всьому (≥ в буд≥вельному б≥знес≥ зокрема), покладаЇтес¤ на рос≥йський авось, то тод≥, швидше за все таке пон¤тт¤ ¤к страхуванн¤ т≥льки ще будуЇтьс¤, буде вам чуже. јле ¤кщо ви прагнете заздалег≥дь все прорахувати ≥ максимально м≥н≥м≥зувати своњ збитки в раз≥ р≥зних непередбачених ситуац≥й, то страхуванн¤ споруджуваного об'Їкта буде вам необх≥дно.

«вичайно, ≥деальним випадком буде, ¤кщо за час буд≥вництва на д≥л¤нц≥ не в≥дбулос¤ жодного серйозного ексцесу, а будинок побудували у заздалег≥дь обговорен≥ терм≥ни, ≥ ви, ¤к рад≥сний власник, ≥з задоволенн¤м п≥дписуЇте акт прийому-здач≥ об'Їкта. ќднак реальн≥сть не завжди така.

“иповим випадком на буд≥вництв≥ можна вважати ситуац≥ю, коли т≥льки що завезен≥ на д≥л¤нку дорог≥ буд≥вельн≥ матер≥али в одну фатальну н≥ч безсл≥дно зникли. ƒосв≥д показуЇ, що пол≥ц≥¤ часто в таких випадках пропажу повернути не в силах, а сторож, ¤кий був теж напередодн≥ найн¤тий, п≥шов у зап≥й ≥ ще не повернувс¤.

“ому висновок напрошуЇтьс¤ сам собою: ¤кщо ви хочете передбачити заздалег≥дь вс¤к≥ непередбачен≥ ситуац≥њ ≥ заздалег≥дь Ђп≥дстрахуватис¤ї, то краще перекласти в≥дпов≥дальн≥сть за њх насл≥док на т≥ орган≥зац≥њ, ¤к≥ ризики сприймають ¤к нев≥д'Їмну частину своЇњ роботи.

ќбов'¤зков≥ види буд≥вельного страхуванн¤

Ќе секрет, що кожна буд≥вельна ф≥рма дл¤ зд≥йсненн¤ своЇњ д≥¤льност≥ повинна отримати л≥ценз≥ю. јле це можливо т≥льки в тому випадку, ¤кщо вона оформить догов≥р страхуванн¤ на свою профес≥йну д≥¤льн≥сть. “обто вона дасть гарант≥ю захисту власнику в≥д можливих своњх помилок ≥ промах≥в, ¤к≥ непередбачено можуть виникнути п≥д час буд≥вництва зам≥ського будинку.

—трахуванн¤ виникненн¤ буд≥вельно-монтажних ризик≥в

«г≥дно з договором, ¤кий зазвичай укладаЇтьс¤ м≥ж замовником ≥ буд≥вельною орган≥зац≥Їю, ¤кщо п≥д час проведенн¤ буд≥вельних роб≥т об'Їкту завдасть певноњ шкоди, то буд≥вельники повинн≥ нести за це в≥дпов≥дальн≥сть.

ќднак, ¤кщо виникли ¤к≥сь непередбачен≥ обставини або буд≥вельна ф≥рма самост≥йно не може покрити витрати, необх≥дн≥ дл¤ виправленн¤ недол≥к≥в виконанн¤ роб≥т, а власник споруджуваного об'Їкта завчасно застрахував його, то повторне буд≥вництво буде зд≥йснюватис¤ за рахунок компан≥њ-страхувальника.

ѕри укладанн≥ договору страхуванн¤ вказуЇтьс¤ конкретна сума виплат, отриманих при настанн≥ страхового випадку. ѕри цьому найважлив≥шим пунктом в договор≥ страхуванн¤ Ї перел≥к вс≥х непередбачених под≥й ≥ випадковостей, в≥д ¤ких власник об'Їкта при його буд≥вництв≥ хоче застрахуватис¤. Ќаприклад, це може бути просадка фундаменту, тр≥щини в цегл¤н≥й кладц≥ або крад≥жка буд≥вельноњ техн≥ки.

—трахуванн¤ в≥дпов≥дальност≥ перед трет≥ми особами

—трахуванн¤ в≥дпов≥дальност≥ перед трет≥ми особами на уваз≥ захист забудовника в≥д насл≥дк≥в випадково нанесеного збитку в процес≥ зд≥йсненн¤ буд≥вельноњ д≥¤льност≥ трет≥м особам (перехожим, сус≥дам ≥ тому под≥бне). ¬ такому випадку сума збитку буде в≥дшкодовуватис¤ за рахунок кошт≥в страховоњ компан≥њ.

¬ к≥нц≥ статт≥ хот≥лос¤ б особливо в≥дзначити, що власник буд≥вельного об'Їкта повинен в≥дпов≥дально п≥д≥йти до вибору страховоњ компан≥њ. ѕри цьому потр≥бно враховувати р≥вень репутац≥њ страховика, профес≥онал≥зм њњ сп≥вроб≥тник≥в та ф≥нансов≥ резерви ф≥рми. ”кладаючи догов≥р, потр≥бно особливо звертати увагу на пункти, що обумовлюють умови, коли страхов≥ виплати проводитис¤ не будуть.„итайте також:

 орисне

© 2012 ўоденний п≥знавальний журнал про ремонт
Hosted by uCoz