ѕлоска покр≥вл¤

 атегор≥¤  Ѕудинок  |  ¬иконанн¤ роб≥т 25.03.12

ѕлоска покр≥вл¤ - досить часте ¤вище в сучасн≥й арх≥тектур≥. ѕо-перше, њњ монтаж б≥льш економ≥чний, н≥ж буд≥вництво скатноњ даху. ѕо-друге, њњ площу можна додатково використовувати в р≥зних ц≥л¤х. ѕри хорош≥й тепло≥зол¤ц≥њ плоскоњ покр≥вл≥ можна добитис¤ значноњ економ≥њ витрачаЇтьс¤ тепла. ƒл¤ цього необх≥дний правильний ≥ ¤к≥сний монтаж покр≥вл≥.

¬ ¤кост≥ основи дл¤ плоскоњ покр≥вл≥ беретьс¤ несуча зал≥зобетонна або металева плита. ѕот≥м на нењ зверху кладетьс¤ ≥зол¤ц≥йний матер≥ал, ¤кий захищаЇ утеплювач в≥д пари ≥ вологи. ÷е може бути пл≥вка або р≥зн≥ пол≥мерн≥ матер≥али. ѕ≥сл¤ цього кладетьс¤ безпосередньо сам тепло≥зол¤тор. “епло≥зол¤ц≥ю зазвичай укладають у два шари. Ќижн≥й шар в≥дпов≥даЇ безпосередньо за саму тепло≥зол¤ц≥ю, а верхн≥й служить дл¤ р≥вном≥рного розпод≥лу механ≥чного навантаженн¤. ÷е дозвол¤Ї дещо понизити навантаженн¤ на перекритт¤.  р≥м того, поЇднанн¤ цих двох шар≥в дозвол¤Ї скоротити час ≥ кошти, необх≥дн≥ дл¤ буд≥вництва даху. ”тепленн¤ в один шар зазвичай застосовують при реставрац≥њ старих дах≥в.

ƒо тепло≥зол¤ц≥йного матер≥алу застосовуЇтьс¤ р¤д вимог. ¬≥н повинен бути пожежо - ≥ вологост≥йкий, збер≥гати тепло.  р≥м того, на ¤кост≥ цього матер≥алу економити не варто, бо в раз≥ нев≥дпов≥дност≥ матер≥алу вс≥м необх≥дним нормам потр≥бно тривалий дорогий ремонт.

Ќайпоширен≥шими матер≥алами дл¤ утепленн¤ вважаютьс¤ м≥неральна вата, п≥нопол≥уретан, п≥нопласт ≥ р≥зн≥ екструдован≥ утеплювач≥. ќсновною перевагою останнього виду утеплювача Ї його в≥дносно невелика товщина. ÷ей матер≥ал д≥литьс¤ на дек≥лька марок з р≥зним ступенем горючост≥.

 ам'¤на вата найменше схильна до гор≥нн¤ ≥ абсолютно не горюча. “ому дл¤ њњ укладанн¤ використовуЇтьс¤ газовий пальник, ¤ка не пошкодити плити з вати.

¬ибираючи матер≥ал дл¤ утепленн¤ даху, необх≥дно звертати увагу на ступ≥нь њх м≥цност≥, щоб уникнути пошкодженн¤ ≥золюючих шар≥в.  р≥м того, важливо ≥ правильно укласти цей матер≥ал, щоб уникнути втрат тепла кр≥зь вс≥л¤к≥ щ≥лини в перемичках ≥ стиках. ѓх ще називають Ђм≥стки холодуї.

–озр≥зн¤ють геометричн≥ м≥стки холоду ≥ матер≥альн≥. ƒо першого виду можна в≥днести кути буд≥вл≥, загини та ≥нш≥ м≥сц¤, де важко покласти ≥золюючий матер≥ал. ƒо другого виду в≥днос¤тьс¤ м≥сц¤, де одночасно застосовуютьс¤ матер≥али з р≥зним ступенем теплопров≥дност≥.

¬и¤вити ц≥ дефекти в≥зуально практично не можливо. ƒл¤ цього потр≥бен спец≥альний вим≥рювально-спостережний прилад - теплов≥зор. « його допомогою можливо вим≥р¤ти температуру на вс≥х д≥л¤нках зазначеноњ поверхн≥. ¬арт≥сть такого приладу досить висока ≥ можлив≥сть купити його Ї не у вс≥х буд≥вельних орган≥зац≥й.

ќсв≥та м≥стк≥в холоду маЇ суттЇвих негативних насл≥дк≥в.  р≥м втрат тепла ≥, ¤к насл≥док цього - зб≥льшенн¤ витрат на опаленн¤, може утворитис¤ конденсат, а п≥зн≥ше нав≥ть цв≥ль.  р≥м того, ¤кщо таких м≥стк≥в буде багато, можливе руйнуванн¤ буд≥вл≥.

≤снують р≥зн≥ способи уникнути по¤ви таких Ђм≥стк≥в холодуї. “ак, наприклад, можна в ¤кост≥ утеплювального матер≥алу використовувати пластини кам'¤ноњ вати. якщо конструкц≥¤ дозвол¤Ї, зам≥сть дюбел≥в можна вз¤ти спец≥альний буд≥вельний клей. ”кладанн¤ тепло≥зол¤ц≥йного перекритт¤ в два шари також спри¤Ї зниженню втрат тепла. ѕри цьому шари повинн≥ бути ≥деально покладен≥, тому таку роботу краще всього дов≥рити досв≥дченим майстрам. якщо матер≥ал буде покладений правильно, то стики нижнього шару будуть перекриватис¤ верхн≥м шаром перекритт≥в, що дозволити уникнути тепловтрат.

„им б≥льше площа плит кам'¤ноњ вати, тим менше буде утворюватис¤ стик≥в м≥ж ними ≥ тим менше будуть втрати тепла. ¬ертикальн≥ ст≥ни також повинн≥ утепл¤тис¤ двома взаЇмно перекриваютьс¤ шарами. ÷е теж допомагаЇ уникнути виникненн¤ Ђм≥стк≥в холодуї ≥ п≥двищити ¤к≥сть буд≥вл≥.

Ќа етап≥ проектуванн¤ даху розраховуютьс¤ в≥дм≥нн≥сть коеф≥ц≥Їнти, за допомогою ¤ких можна скорегувати по¤ва можливих виток≥в тепла. ѕод≥бн≥ коеф≥ц≥Їнти застосовуютьс¤ не т≥льки при проектуванн≥ даху, але ≥ при буд≥вництв≥ вс≥Їњ буд≥вл≥.„итайте також:

 орисне

© 2012 ўоденний п≥знавальний журнал про ремонт
Hosted by uCoz